Ποιοτική διαχείριση

ISO 22000:2005 (HACCP)
Για την διαχείριση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, που προσφέρει το Porto Veneziano

Πέρα από τιςISO22000 προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, στο Porto Veneziano έχουμε επενδύσει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύξαμε σύγχρονες πρακτικές, που μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που διαχειριζόμαστε σε όλη τη διαδρομή τους από την αρχική επιλογή των A΄ υλών/τροφίμων και την επιβεβαίωση των αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων κατά την παραλαβή τους στο Ξενοδοχείο, μέχρι την παράθεση στον μπουφέ για τους πελάτες μας.

Το έμπειρο προσωπικό μας φροντίζει να τηρούνται οι προδιαγραφές της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, να εφαρμόζονται Διαδικασίες και να ακολουθούνται Τεχνικές Οδηγίες για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, να διατηρείται η θρεπτική αξία και η φρεσκάδα των τροφίμων σε όλα τα πιάτα μας.

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα HACCP σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005, υλοποιούμε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους κατά την παραλαβή των α΄υλών - τροφίμων, κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία, το σερβίρισμα στον μπουφέ και δεσμευόμαστε να τηρούμε τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων σε όφελος και τελική ικανοποίηση των πελατών μας.

Ποιότητα για μας σημαίνει φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, σεβασμός στις προσδοκίες τους και ικανοποίηση των  απαιτήσεών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


ISO 9001:2008
Για την οργάνωση της λειτουργίας του Ξενοδοχείου και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Λόγω της εξέλιξης των επιχειρησιακών διαδικασιών του και της απαραίτητης συμμόρφωσης στους κανόνες και προδιαγραφές διεθνών προτύπων, το Porto Veneziano έχει πιστοποιηθεί με “ISO 9001” για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας Λειτουργίας του.

ΔέσμευσηISO9001 της Διοίκησης από το 2003 και βασικό επιχειρησιακό της μοντέλο είναι η πιστοποιημένη ποιοτική λειτουργία, η αναγνώριση του συνόλου των τυποποιημένων προδιαγραφών, όπως προκύπτουν από το παραπάνω διεθνές πρότυπο, η ανταπόκριση σε αυτό, η καθημερινή παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους και η συνεχής βελτίωση της εφαρμογής τους με στόχο την φροντίδα και πλήρη ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων.

Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας σε όλα τα τμήματα του Ξενοδοχείου είναι καθημερινός και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται από την Διοίκηση άμεσα, έτσι ώστε σε περίπτωση αποκλίσεων να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις προς όφελος των πελατών, χωρίς καθυστερήσεις.

Ο χρόνος των διακοπών και της  ξεκούρασης είναι περιορισμένος και επομένως εξαιρετικά σημαντικός!
Η  Διοίκηση του Porto Veneziano σέβεται αυτό τον χρόνο και φροντίζει για την διαρκή και πλήρη ικανοποίηση των πελατών του, στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί το Ξενοδοχείο στην αγορά και αποτελεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

portovenezianobanner ell

green greek.new